Tuyển Dụng

Tuyển lao động phổ thông

Xưởng sản xuất ván lạng - Cần tuyển lao động phổ thông: - 05 nam ( tuổi từ 18 đến 35 ) - 05 nữ ( tuổi từ 18 đến 35 ) 01 làm tạp vụ lương 3 triệu/tháng - Yêu cầu chung: Trung thực, nhanh nhẹn,...

Tuyển dụng nhân viên kế toán

- Tổ chức bộ máy kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán, phù hợp với tổ chức SXKD của Công ty. - Thực hiện báo cáo tài chính hàng quý, năm theo quy định của Luật Kế toán; tổ chức hệ thống...